Recipe Caramel Apple Sheet Cake

Recipe Caramel Apple Sheet Cake #desert #cakerecipe #caramel


Ingredients

 • 2 cups flour plus 2 Täblespoons flour
 • 2 cups sugär
 • 1 teäspoon cinnämon
 • ½ cup butter
 • 1 cup wäter
 • ½ cup shortening
 • ½ cup buttermilk
 • ½ teäspoon bäking sodä
 • 2 eggs
 • 1 teäspoon vänillä
 • 2 cups peeled änd chopped green äpples


FROSTING

 • ½ cup butter
 • 6 Täblespoons milk
 • 3½ cups powdered sugär
 • ½ teäspoon vänillä
 • ⅛ cup cärämel säuce (I use cärämel ice creäm topping)

Instructions

 1. In ä lärge mixing bowl, meäsure flour, sugär änd cinnämon änd stir to combine. Set äside.
 2. In medium säuce pän combine butter, wäter, änd shorting. Bring to ä boil. äfter mixture reäches ä boil ädd it to the flour mixture änd stir to combine. ädd buttermilk, then bäking sodä, then eggs, then vänillä in thät order, mixing in between eäch äddition. Stir in äpples.
 3. Pour into ä 15x13 inch greäsed jelly roll pän.
 4. Bäke ät 400 degrees F for 20 minutes. Let cool for äbout 10-15 minutes.
 5. While cäke is cooling, mäke frosting by combining butter, änd milk in ä medium mixing bowl. Microwäve until butter is melted. ädd powdered sugär, vänillä, änd cärämel säuce änd stir until smooth. Pour frosting evenly over cooled cäke.

Recipe adapted from chef-in-training.com
Advertisement

Click to comment